Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från årsmötet 2019


 

Protokoll fört vid Djurgårdens Ryttarklubbs årsmöte tisdagen den 19 februari 2019.

 

Närvarande: Se årsmötets röstlängd.

1)    Till ordförande för mötet valdes Carina Wiidh.

2)    Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Trotzig.

3)    Upprättad röstlängd godkändes.

4)    Till protokolljusterare valdes Barbro Lundström och till rösträknare valdes Stephanie Brandelius.

5)    Föreslagen dagordning fastställdes.

6)    Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst.

7)    Verksamhetsberättelsen föredrogs av Elisabeth Trotzig och fastställdes.

Resultat- och balansräkningen föredrogs av Carina Wiidh varvid den fastställdes.

 8)    Revisorernas berättelse föredrogs av Carin Bauer som också återgav en kommentar från My Bohlin som reviderat bokslutet att intäkter och antal medlemmar inte riktigt korrelerar, intäkterna är något högre i förhållande till redovisat antal medlemmar samt att verksamhetsberättelsen till viss del överlappar med ridskoleverksamheten. Avslutningsvis konstaterar My Bohlin att det är god ordning i räkenskaperna och hon tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

9)    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

10) Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall utökas med en ledamot och uppgå till 12 ledamöter, inklusive ordförande och en representant från Ungdomssektionen.

11) Till styrelsens ordförande omvaldes Patrick Westerlund på ett år.

12) Valberedningen föreslog följande nya ledamöter;

Nyval på två år av Carin Bauer som kassör att efterträda Carina Wiidh som avböjt omval.

Fyllnadsval på ett år av Hanchen Ressle istället för Tanja Rasmusson som valt att avgå innan fullgjord mandatperiod.

Nyval på två år av Louise Billgert som ersätter Anne Héden som avböjt omval

samt nyval på två år av Pia Ekåsen Emilsson och Annika Ahlström Schmiterlöw.

Ledamöterna Jennifer Hedbeck, Barbro Lundström, Elisabeth Trotzig, Katarina Hemminger och Marianne Zsigmond har samtliga ett år kvar på sin mandatperiod och sitter därmed kvar i styrelsen i ytterligare ett år.

Årsmötet beslöt att välja i enlighet med valnämndens förslag.

13) Ungdomssektionens årsmöte har ägt rum. Som ungdomssektionens ledamot i styrelsen valdes USEKs ordförande Emily Jörundland.

14) Som ordinarie revisorer valdes på ett år Carina Wiidh och Camilla Jettman.

15) Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre.

16) Som ledamöter i valberedningen omvaldes på ett år Anna Lindroth (sammankallande) och Ingela Lindroth-Nordlund samt nyval av Josefina Rickhardt.

17) Som ombud för DjRK valdes till:

Svenska Ridsportförbundets allmänna möten:                        Patrick Westerlund

                                                     Suppleant:                          Marianne Zsigmond

                                                                                                Pia Ekåsen Emilsson

Sthlms läns Ridsportsförbund allm möten:                             Patrick Westerlund

                                                     Suppleant:                          Marianne Zsigmond

                                                                                                Pia Ekåsen Emilsson

Stockholms Ryttaralliansen (RAS):                                        Patrick Westerlund

                                                                                                Marianne Zsigmond

18) Årsmötet beslöt att årsavgiften höjs med 10 kr för seniorer (from 22år) och uppgår därmed till 485kr från och med år 2020.

Årsavgiften för juniorer (tom 21 år) beslöts lämnas oförändrad och uppgår därmed till. 375 kr från och med år 2020.

19) Inga motioner har inkommit.

20) Mötet avslutades.

Ett varmt tack och blommor framfördes till Hanchen Ressle som suttit som ordförande i DJRK under många många år samt till Carina Wiidh som suttit som kassör i föreningen i inte fullt så många år.

 

Vid protokollet:          

 Elisabeth Trotzig

Justeras:

Barbro Lundström                             

Har du frågor angående
ridskolan? kontakta
RIDSKOLAN;
Mail: This is a mailto link

Betala för lektions-
ridning gör du till
BG: 375-7879,
alt med SWISH,
till 123 113 4907
eller med turtle pay.

Postadress:
Djurgårdens ridskola
Hunduddsvägen 24
115 25 Stockholm

_____________________

 

 

 

 

Har du frågor som rör tävlingar eller
andra medlemsfrågor?
kontakta Djurgårdens
Ryttarklubb
:
Mail:
Djurgardensryttarklubb
@hotmail.com
 

Du betalar din medlemsavgift till 
bg: 480-3235 eller med 
SWISH till 123 114 9020

Postadress ordförande: 
Djurgårdens Ryttarklubb
Att; Carin Bauer
Carl Milles väg 4
181 50 LIDINGÖ
Mail: This is a mailto link

Stallcaféet
Välkommen till stallcaféet i ny
regi sedan HT🌼2018.
Rafael som driver Pesso bageri
vid fridhemsplan driver nu stall-
caféet på Djurgårdens Ridskola.
Han ser till att det finns både ny-
lagad mat och nybakat fikabröd,
mackor mm att handla. Det kom-
mer även att gå att beställa mat,
bakverk och tårtor som levereras
till caféet dagen efter.
Caféet är obemannat och man
betalar själv kontant eller genom
swish. Det är viktigt att vi kom-
mer ihåg allt vi handlar och
BETALAR PÅ PLATS
så att vi får behålla verksam-
heten : )
Om du har några frågor eller
vill göra en beställning kontakta
Rafael på:
This is a mailto link

Öppettider:
Må-To 08.00 - sista lektionen
Fr        14.00 - sista lektionen
Lö       09.00 - sista lektionen
Sö       10.00 - sista lektionen

 

Postadress:
Djurgårdens Ryttarklubb - Ridsport
Carin Bauer, Carl Milles väg 4
18150 Lidingö

Besöksadress:
Hunduddsvägen 24
11525 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0762367398
E-post: This is a mailto link

Se all info